Rating chủ nhật ngày 7.5: Father Is Strange tiến gần mốc 30%
09:39 am 08/05/2017|3K view
Theo thống kê Nielsen Korea, Father Is Strange tăng mạnh 4% lên 29.2%.

http://static.kites.vn/upload/2017/19/ae8ce4165147ebe242039ef5764ef72a.jpg

You Are Too Much tăng 2.3% lên 16.5%, khu vực đô thị đạt 16.0%

http://static.kites.vn/upload/2017/19/3f39e2131f35300041b7720c1f10db39.jpg

Father,I’ll Take Care of You kết thúc tăng 2% lên 13.1%, khu vực đô thị đạt 13.9%

Tuần sau, Bad Thief, Good Thief( Seo Hyun, Ji Hyun Woo, Kim Ji Hoon, Im Joo Eun) sẽ lên sóng thay thế Father,I’ll Take Care of You

Phim truyền hình
Truyền hình mặt đất:
7:55 PM
1. [KBS2] Father Is Strange: 25.2→29.2
08:45 PM
2. [MBC] You Are Too Much: 14.2→16.5
10:00 PM
1. [MBC] Father I’ll Take Care of You: 11.1→13.1 END*

Chương trình giải trí
Truyền hình mặt đất
05:00 PM
1. [MBC] King of Mask Singer:part1: 7.3%/part 2: 11.2%
2. [KBS2] The Return of Superman: 9.1[↑ 1.2%]
3. [SBS] Running Man: part1: 4.1%/part2:  6.3%
06:00 PM.
1.[KBS2] 2 Days & 1 Night: 14.0[↓ 1.2%]
2. [MBC] Secretly, Greatly: 5.3
3. [SBS] Fantastic Duo 2:part 1: 3.5%/part 2: 5.6%
09:15 PM
1.[SBS] My Ugly Duckling: part1: 10.8%/part2: 21.3%
2. [KBS2] Gag Concert (개그콘서트): 7.9[↓0.4%]


0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
#birthday