Rating thứ 3 ngày 18.4: Whisper tăng mạnh
09:50 am 19/04/2017|5K view
Sau nhiều tập liên tiếp không tăng, Whisper đã bứt phá tăng mạnh 1.1% lên 16%, khu vực đô thị đạt 16.9%.

http://static.kites.vn/upload/2017/16/455a8b2a72b8470e9745bcbb14cc862c.jpg

Rebel: Thief Who Stole The People giảm nhẹ 0.2% xuống 13.3%, khu vực đô thị đạt 14%

http://static.kites.vn/upload/2017/16/144ba7e4e845ba1f317da491c2c0da1f.jpg

Perfect Wife tăng mạnh 0.7% lên 5.7%

The Liar and His Lover giảm 0.061% xuống 1.423%, khu vực đô thị đạt 1.719%

Nielsen Rating:
Truyền hình mặt đất:
1.[SBS] Whisper: 14.9→16.0
2.[MBC] Rebel: Thief Who Stole The People: 13.5→13.3
3.[KBS2] Perfect Wife: 5.0→5.7

Truyền hình cáp
1.[tvN] The Liar and His Lover:1.494→1.423

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
#birthday