Rating thứ 4 ngày 9/8: Manhole khởi động chật vật, Reunited World giảm mạnh
02:41 pm 10/08/2017|522 view
Theo thống kê Nielsen Korea, Reunited World tập 13 giảm mạnh 1.2% so với tập 11 xuống 5.5% và tập 14 cũng giảm 1% so với tập 12 xuống 6.5%.
http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/10/20170809001408175_1502255982_1.jpg1502255982.jpg


Tập 13 Man Who Dies To Live giảm 0.7% so với tập 11 xuống 8%. Tập 14 tăng mạnh 1.6% so với tập 12 lên 11.2%, khu vực đô thị đạt 12.5%

http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/10/2017081101000975600069331.jpg

Manhole khởi động chỉ đạt 3.1% thấp hơn tới 4.5% so với tập cuối tiền nhiệm Seven Day Queen

Criminal Minds giảm mạnh 0.627% xuống 2.368%, khu vực đô thị đạt 2.996%

Nielsen Rating:

Truyền hình mặt đất
1.[MBC] Man Who Dies To Live: 8.0%|11.2%
2.[SBS] Reunited Worlds: 5.5%|6.5%
3.[KBS2] Manhole: 3.1 NEW*

Truyền hình cáp
1.[tvN] Criminal Minds: 2.995→2.368

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
#birthday