Rating thứ 5 ngày 11.5: Cả 3 bộ phim đều tăng
10:51 am 12/05/2017|3K view
Theo thống kê Nielsen Korea, tập 3 Ruler: Master of The Mask đạt 10.5%, khu vực đô thị đạt 11.2% và tập 4 tăng 2.1% lên 12.6%, khu vực đô thị đạt 13.4%.

http://static.kites.vn/upload/2017/19/04831b64ac041ad862284f8742a3f0d4.jpg

Mystery Queen tăng 0.5% lên 9.2%, khu vực đạt 9.5%

http://static.kites.vn/upload/2017/19/ff85acda089d419c5acf079dc65aa7a9.jpg

Suspicious Partner tập 3 đạt 6.1%, khu vực đô thị đạt 7.7% và tập 4 tăng 1.1% lên 7.2%, khu vực đô thị đạt 8.1%

Nielsen Rating

1.[MBC] Ruler Master of The Mask: 10.5%(E03)||12.6%(E04)
2.[KBS2]Mystery Queen: 8.7→9.2
3.[SBS] Suspicious Partner: 6.1%(E03)||7.2%(E04)


0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
#birthday