Ảnh: Nhất định bạn sẽ bị mê mẩn bởi quần đảo này của Hy Lạp

 11:01 08-05-2019| 294|_Mốc_
Là một hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp – đảo Crete nằm giữa phía Đông của Địa Trung Hải, là “vương miện” của biển Aegean, hòn đảo là một nơi nghỉ dưỡng đẹp không sao kể xiết. Mà Chania được đánh già là một thành phố đẹp nhất trên hòn đảo Crete. Trong ký ức văn hóa cổ xưa thì nơi này vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp vốn có của mình, mặc vù những hình tượng bên trong đã mất đi nhiều, thế nhưng cổ trấn Chania vẫn giữ được bầu không khí lãng mạn của riêng mình.

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284564.3af19073b91fbb45669318594f8cccc1.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284587.759e587484372700c20db82d6b190cd3.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284605.c990917938eb6e1d4851e94eeeb0747f.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284621.7396bb5f10438d1c1bcc5d8296482997.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284668.1d953bcbd848368003d881b924978290.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284685.96349d10fa403cc57007931fcd4451a6.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284708.e18b6808b4d3922967e7463c5cccf762.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284708.e18b6808b4d3922967e7463c5cccf762.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284741.56826e37ea178a0b92db8e8b861e420f.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284758.eed91922bf2c427294a9010063effb53.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284776.e48988f6e209a6da94f6b4daed689055.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284808.594c87a9d04214af67374c2a84d57168.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284823.88288655e1aed6ee458526f09142a95a.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284856.14745e57436fbda5d017ceb4e5c4a69b.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284875.fd1d41f8757e0db608b58425de247b73.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284881.7da5b288e610b8a7c06f8907c0054b50.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284886.d1c1809d250f71a6b8a022a33aa55ced.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284891.0bc930514cd1396289d6dbd0fd58a638.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284935.351fc302c4c176a9d7f3c0f1557643b8.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284935.351fc302c4c176a9d7f3c0f1557643b8.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284944.3f4704458329d31d285b5a60743d0a06.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284946.04941bdf871e05f7dce939d14f394691.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284993.13e3647e7a54b2b00da8fb178e7ebc84.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284997.07197fe83d4788332143bb002bd3a240.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557284997.07197fe83d4788332143bb002bd3a240.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557285002.65b3568a656a482e9f02619a32d8c875.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557285000.849ce063274140bd185425a1086d02d3.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557285002.65b3568a656a482e9f02619a32d8c875.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557285051.f7209c53099de7335ef6c98f9717bb0e.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557285053.b15886e259ba70ec14be7cf844e71015.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557285098.24e9c3bb33b3e9d6f5024d476f85a949.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557285102.f75800e5de0526ff9d74f2413f3de271.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557285105.c2011b304504e35b2a5d693e8de062f9.png

//static.kites.vn/upload//2019/19/1557285159.3dfca8411f76c07558af12bec7b93975.png


Bài viết theo sina
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...