Hàn Quốc thúc đẩy xóa bỏ nguyên tắc lấy họ cha, sống thử không hôn thú có thể được pháp luật công nhận là "gia đình"

 10:01 29-01-2021| 426|cobekiquac_92
Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy sửa đổi luật pháp các mô hình gia đình mới như không kết hôn và sống thử, đồng thời có thể phá vỡ nguyên tắc ưu tiên họ cha bấy lâu nay.

http://static.kites.vn/upload/2021/04/THU-26/THU-29/15294d213a1737e515d198a1466e86de.jpg

Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc đã xây dựng dự thảo "Kế hoạch cơ bản về gia đình lành mạnh lần thứ tư (2021-2025)" và tổ chức phiên điều trần trực tuyến vào ngày 26 tháng 1. Trong dự thảo, Chính phủ Hàn Quốc dự định bãi bỏ nguyên tắc con cái phải ưu tiên họ của cha, và đưa các hộ gia đình một người chưa kết hôn (hộ độc thân), các cặp đôi sống thử và đang hẹn hò không liên quan đến hôn nhân vào các loại gia đình mới.

http://static.kites.vn/upload/2021/04/THU-26/THU-29/1acc98289e9fc96c3a72c1f9cbddf5ff.jpg

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Bộ Phụ nữ và Gia đình có kế hoạch thúc đẩy sửa đổi pháp luật để bãi bỏ nguyên tắc lâu nay rằng con cái phải ưu tiên họ của cha, đồng thời quy định vợ và chồng có thể thương lượng xem nên lấy họ của cha hoặc mẹ khi đi làm giấy khai sinh cho con. Hiện nay, ở Hàn Quốc, nếu vợ chồng thỏa thuận cho con theo họ mẹ khi đăng ký kết hôn thì con có thể theo họ mẹ, nếu vợ chồng thỏa thuận trước khi đăng ký kết hôn thì lúc làm giấy khai sinh cho con cần phải theo nguyên tắc “ưu tiên họ cha”.

http://static.kites.vn/upload/2021/04/THU-26/THU-29/8f8283261905460373462681dc4e5dfd.jpg

Ngoài ra, Bộ Phụ nữ và Gia đình cũng có kế hoạch mở rộng định nghĩa về "gia đình". Theo Điều 779 của "Luật Dân sự" hiện hành và Điều 3 của Luật Cơ bản về Gia đình lành mạnh, "gia đình" là "một đơn vị quan hệ được hình thành trên cơ sở hôn nhân, huyết thống hoặc nhận con nuôi." Bộ Phụ nữ và Gia đình có kế hoạch sửa đổi phần này của quy định và mở rộng định nghĩa về "gia đình" để bảo vệ nhiều hình thức gia đình không nằm trong hệ thống hôn nhân. Ngoài các gia đình bao gồm hôn nhân, huyết thống và nhận con nuôi, cấu trúc gia đình dựa trên các mối quan hệ thân thiết và quan hệ chăm sóc cũng sẽ được công nhận là đơn vị gia đình.

Bộ Phụ nữ và Gia đình tiết lộ dự thảo được thảo luận tại phiên điều trần lần này sẽ được xem xét tại cuộc họp Quốc hội vào giữa tháng Ba.

Bài viết theo Koreastardaily

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...