Nên làm gì để bản thân học chăm chỉ hơn khi không thích học ? ( phần 2 )

 17:54 04-05-2021| 53|cobekiquac_92
Ý kiến 1.

Tôi sẽ nói về một trong những phương pháp của riêng tôi, tôi đã và đang sử dụng và hiệu quả cũng tốt.Từ cấp 3, đại học, đến thạc sĩ, tôi đều dùng nó để khắc phục sự trì trệ của bản thân.

1. Học cách tự nói chuyện với bản thân.

Khi bạn không muốn học, hãy nói với chính mình. Chỉ có học tập mới làm cho bản thân tiến bộ và thực hiện ước mơ của mình. Thời gian một đi không trở lại, chỉ có học tập mới có thể làm cho giá trị của thời gian lưu lại trên bản thân, mới trở thành người có ích cho xã hội. Khi bạn tĩnh tâm lại thì đã có thể đi vào trạng thái học tập.

//static.kites.vn/upload//2021/18/1620124978.fe88f6db102476eef79f3fab0a9ee4b9.jpg


2. Bắt đầu học từ một điều cụ thể, dễ dàng, một điều mà bản thân yêu thích.

Bắt đầu bằng cách này, bạn có thể tràn đầy cảm giác có thành tựu, quên đi nhiều việc phức tạp và chuyển sang trạng thái học hỏi. Sau đó, từ từ gặm nhắm những bài khó.

3. Áp dụng những gì đã học, hãy sử dụng chúng càng nhiều càng tốt.

Lý do tại sao chúng ta hay quên là vì chúng ta không sử dụng kiến thức này. Khi bạn gặp một vấn đề, những gì bạn đã học có thể hiện ra trong đầu bạn, và bạn sẽ biết được lợi ích của việc học vào lần sau, vì vậy đương nhiên bạn sẽ không cảm thấy chán ghét việc học nữa.

Ý kiến 2

Hãy phân tích tất cả những lý do khiến bạn không muốn học và cố gắng giải quyết từng lý do một. Đừng để bản thân có ý nghĩ lười biếng.  Tự hỏi bản thân đồng thời đừng quên đi mục đích của việc học. Bạn phải có một mục tiêu, mục đích để chỉ dẫn cho bản thân.

//static.kites.vn/upload//2021/18/1620125031.141b2858c3a54aff8c16fccc07d0ec19.jpg


Về các phương thức ép buộc bản thân, các câu trả lời ở trên chắc hẳn đã rất chi tiết rồi, tôi sẽ không nói thêm, so với phương thức ép buộc thì tôi vẫn chủ trương học tập có mục đích.

Khi bạn thực sự không thể tiếp tục học, hãy xem lại mục đích của việc học và tưởng tượng sau khi học xong có ứng dụng như thế nào.

Nguồn: zhihu

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...