Rating thứ 4 ngày 5/7: Ruler: Master of the Mask giảm nhẹ

 08:34 06-07-2017| 1K|anh2xigon
Theo thống kê Nielsen Korea, tập 33 đạt 12.6% tăng 0.7% so với tập 31 và tập 34 giảm 0.8% so với tập 32 xuống 13.6%.

http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/06/2176.png

Suspicious Partner tập 33 giảm 0.5% so với tập 31 xuống 7.2% và tập 34 tăng 0.6% so với tập 32 lên 9.2%

http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/06/2017070523010712559-540x612.jpg

Seven Day Queen rating không đổi ở mức 4.4%

Nielsen Rating:


1.[MBC] Ruler: Master of The Mask: 12.6%|13.6%
2.[SBS] Suspicious Partner : 7.2%|9.2%
3.[KBS2] Seven Day Queen: 4.4→4.4

Xem thêm những thông tin giải trí Hàn Quốc đặc sắc và hấp dẫn tại http://omaitv.net/
Tổng hợp
[email protected]

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...