Rating thứ 4 ngày 10.5: Ruler: Master of The Mask khởi động thuận lợi
09:17 am 11/05/2017|2K view
Theo thống kê Nielsen Korea,Ruler: Master of The Mask khởi động với rating part1 9.7% khu vực đô thị đạt 10.5%; part 2 11.6% khu vực đô thị đạt 12.1%.

http://static.kites.vn/upload/2017/19/9d42c6d7a1590200d20c7eece3df155d.jpg

Mystery Queen giảm 0.3% xuống 8.7% khu vực đô thị đạt 8.8%

http://static.kites.vn/upload/2017/19/7458aa45b99a84326ee32e8a9768681b.jpg

Suspicious Partner khởi động với part 1 6.3% và part 2 6.8%

http://static.kites.vn/upload/2017/19/fdd1191ebdf34e498132ef19a2d61ac0.jpg

Nielsen Rating

1.[MBC] Ruler: Master of The Mask: 9.7%|11.6% NEW*
2.[KBS2] Mystery Queen: 9.0→8.7
3.[SBS] Suspicious Partner: 6.3%|6.8% NEW*

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
#birthday