Rating thứ 4 ngày 15/2: Cả 3 bộ phim đều giảm
09:28 am 16/02/2017|3K view
Theo thống kê của Nielsen Korea, tập 7 Chief Kim giảm 0.6% xuống 16.1%, khu vực đô thị đạt 16.3%

http://static.kites.vn/upload/2017/07/2b7f2871ff8f493654e44fe4b680f8ea.jpg

Saimdang, Light's Diary giảm mạnh 2.3% xuống 9.7%, khu vực đô thị đạt 10.2%

http://static.kites.vn/upload/2017/07/eb1bc35106f3851615768fb4fae7f4c6.jpg

Missing Nine cũng giảm 0.4% còn 4%

http://static.kites.vn/upload/2017/07/0c9b789f3878b077e11684de4fb058e0.jpg

Nielsen Rating
1.[KBS2] Chief Kim: 16.7→16.1
2.[SBS]Saimdang, Light's Diary: 12.0→9.7
3.[MBC] Missing Nine: 4.4→4.0

0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...
#birthday