Chính quyền Tổng thống có kế hoạch thay đổi tiêu chuẩn tính tuổi của Hàn Quốc vào năm tới

| 186|Doccocaubai
Ủy ban Chuyển tiếp Tổng thống đang thúc đẩy kế hoạch thống nhất phương pháp tính tuổi của Hàn Quốc dựa trên tiêu chuẩn "tuổi sinh nhật".

Tại một cuộc họp giao ban ở văn phòng Toongui-dong vào ngày 11 tháng 4, Lee Yong Ho, thư ký Bộ phận Chính trị và Hành chính Tư pháp của ủy ban chuyển đổi cho biết: "Các phương pháp tính tuổi xã hội và luật pháp không thống nhất, do đó, có sự nhầm lẫn và tranh chấp về cách tính tuổi khi mọi người nhận các dịch vụ hành chính, chẳng hạn như các dịch vụ phúc lợi xã hội, hoặc khi giao kết hoặc giải thích các hợp đồng khác nhau. Nó tiếp tục phát sinh các chi phí kinh tế và xã hội không cần thiết".

//static.kites.vn/upload//2022/15/1649818664.f4d0cf353b29d6e3dd9841c442e0a7f7.jpg

Sự nhầm lẫn đã tiếp tục diễn ra trong những năm qua vì ở Hàn Quốc có ba cách để tính tuổi - tuổi thực của một người theo ngày sinh, tuổi theo năm sinh và tuổi Hàn Quốc được mọi người trong xã hội Hàn sử dụng. Theo truyền thống hàng thế kỷ qua tại Hàn Quốc, mỗi đứa trẻ đều được tính là 1 tuổi ngay khi chào đời và 2 tuổi khi bước sang năm mới. Điều này có nghĩa là những đứa trẻ sinh ra vào đêm giao thừa nghiễm nhiên trở thành 2 tuổi ngay khi kim đồng hồ bước qua nửa đêm.

Một ví dụ về sự nhầm lẫn là số tuổi trong tài liệu. Tòa án ban đầu giải thích tuổi 56 là 56 tuổi theo tuổi sinh nhật, nhưng Tòa án Tối cao giải thích tuổi là "55 theo tuổi sinh nhật". Sự tranh chấp và nhầm lẫn này đã diễn ra trong hơn sáu năm.

Cũng có sự nhầm lẫn trong quá trình tiêm chủng liên quan đến việc giải thích những người dưới 30 tuổi không khuyến nghị tiêm vắc xin COVID-19 AstraZeneca (AZ) trong dịch vụ đặt trước cùng ngày đối với vắc xin còn lại.

//static.kites.vn/upload//2022/15/1649818665.9bfa433d12a173011f79b419f39e7c0c.jpg

Theo đó, ủy ban chuyển đổi lần đầu tiên thiết lập nguyên tắc sử dụng "tuổi sinh nhật" trong các lĩnh vực dân sự và hành chính theo luật bằng cách chuẩn bị phương pháp tính "tuổi" và các quy tắc ký hiệu trong Đạo luật dân sự, và Đạo luật hành chính cơ bản sẽ được thúc đẩy.

Các biện pháp quy định nguyên tắc hoặc phương pháp ký hiệu "tuổi" trong Bộ luật dân sự. Và khi nhà nước và chính quyền địa phương thiết lập các chính sách khác nhau hoặc chuẩn bị các tài liệu công khai trong Đạo luật hành chính cơ bản, họ sẽ chỉ sử dụng "tuổi" và tích cực khuyến khích công chúng tính "tuổi".

Theo ủy ban chuyển đổi, Bộ Pháp chế đang có mục tiêu chuẩn bị dự thảo sửa đổi Luật Hành chính cơ bản trong năm nay và trình Quốc hội để Quốc hội có thể thông qua vào năm sau.

Tổng thống đắc cử Yoon đã hứa sẽ thống nhất tiêu chuẩn tính tuổi khi ông còn là ứng cử viên tổng thống.

Nếu việc sử dụng "tuổi sinh nhật" được thiết lập để người dân sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của họ, thì sẽ giảm thiểu sự nhầm lẫn của người dân khi các luật và quy định được áp dụng dựa trên độ tuổi cụ thể hoặc khi các dịch vụ hành chính và y tế được cung cấp. Sự hiểu lầm sẽ không xảy ra trong quan hệ quốc tế và trong các hợp đồng khác nhau. Nó được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực đến toàn xã hội, chẳng hạn như giảm đáng kể các tranh chấp pháp lý và các chi phí không cần thiết.

Bài viết theo Allkpop
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...