MBC sa thải ba nhân viên có hành vi bạo lực tình dục, xóa bỏ nạn "quấy rối tình dục" khỏi nơi làm việc

 09:58 09-03-2018| 828|anh2xigon
Nhà đài MBC thông báo kiên quyết thực hiện các biện pháp kỷ luật cứng rắn để xóa bỏ mọi hành vị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

https://0.soompi.io/wp-content/uploads/2018/03/08091138/mbc1.jpg

Sau đây là một tuyên bố chính thức của MBC phát hành ngày 8 tháng 3:

"Chúng tôi sẽ làm việc để xoá bỏ bạo lực tình dục.

MBC đã quyết định sa thải ba nhân viên đã có hành vi bạo lực tình dục và lạm dụng quyền lực đối với các công ty sản xuất bên ngoài.

Công ty có chính sách không khoan dung đối với các hành vi bạo lực tình dục và đã quyết định áp dụng các biện pháp kỷ luật nghiêm trọng.


MBC cảm thấy có trách nhiệm rất lớn và hối hận vì đã không ngăn chặn được những sự việc xảy ra. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy rằng vẫn có những hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc và chúng tôi cho rằng điều đó là không may.

Nhà đài MBC đang trong giai đoạn sửa đổi các quy định của mình để ngăn ngừa các vụ quấy rối tình dục tiếp theo. Chúng tôi sẽ làm việc để cải thiện các thiếu sót thông qua các hành động như làm báo cáo từ các nhà quản lý bắt buộc, cũng như sa thải ngay lập tức người có tội. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường giáo dục và tuyên truyền cho tất cả nhân viên để xoá bỏ nạn bạo lực tình dục.

MBC sẽ tiếp tục có chính sách không khoan dung, hành động nghiêm ngặt và nỗ lực để xoá bỏ bạo lực tình dục”.

Bài viết theo Soompi
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...