Những khoảnh khắc thời trang trở thành biểu tượng của Công nương Diana

 10:30 06-07-2018| 503|Doccocaubai
Dù đã hơn 20 năm trôi qua nhưng hình ảnh và phong cách thời trang của Công nương Diana vẫn in đậm trong trái tim của giới mộ điệu khắp nơi trên thế giới. Bà là định nghĩa chuẩn mực của phong cách “Sloane Ranger” - trẻ tuổi, sành điệu và thượng lưu tại London thời bấy giờ.

Cùng ngắm lại những hình ảnh đẹp lộng lẫy của bà trong những bức hình dưới đây:

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849179.2d1d53aab38330ab176fd607c40e30f9.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849188.53441dee2f9ffc1f7dce45eb1deab4e5.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849190.630b5597ef6024b40f0bee3028e13942.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849194.a3cc1754e267f65e850e35c004d30929.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849199.0d31a58e48002ff54bcc7ce342b92a12.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849201.d73738145419385d75f84bd4b28b0d75.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849204.7a88c3e4e3185467811f9a9db619e5a9.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849207.81f6adab1f2a28b6b3a3a9738ed924ab.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849221.eb7c86cf771adb5ef2e8068c1675c2a3.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849227.c2a2d5ee36eb9e37366f8c3abdad3839.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849233.3af5be06a95109932900c67ae07c33d6.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849236.201d087ad2085835367fe76f2089ecc1.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849239.2e679f2af72934d0af72922e2738f70d.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849247.c00dc2e9f8d9fefb4adb3a7ca8885617.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849252.b57e08bd5e3001bee7f782826b50b934.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849254.4039b0ce1d593326ff034ddb75cf7b6d.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849256.2dc7f439d7f5d6e766a7065f485dc0db.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849260.552de869dc9bc26635ec67a600294f39.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849266.4ed1f7f66fc4e2499cb933c6aee92613.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849276.4b6cd69dec97923bd29391eb2d5939ef.jpg

//static.kites.vn/upload//2018/27/1530849278.f3b2e039cd4b6e693a05e5831738faff.jpg

Bài viết tổng hợp trên internet
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...