Rating thứ 2 ngày 10/7: Các bộ phim đều giảm

 09:53 11-07-2017| 1K|anh2xigon
Theo thống kê Nielsen Korea, Fight For My Way giảm nhẹ 0.1% xuống 12.9% khu vực đô thị đạt 13.8%.


http://sv1.upsieutoc.com/2017/07/11/2017071107525513135-540x609.jpg

My Sassy Girl tập 25 giảm 0.7% so với tập 23 xuống 7.6% và tập 26 giảm 1.1% so với tập 24 xuống 8.6%


Look Out tập 29 giảm 1% so với tập 27 xuốnhttp://sv1.upsieutoc.com/2017/07/11/1499692816-41.jpgg 7.3% và tập 30 giảm 1.2% so với tập 28 xuống 8.5%

Bride of the Water God giảm 0.336% xuống 2.923%, khu vực đô thị đạt 3.173%

Nielsen Rating:
Truyền hình mặt đất:


1.[KBS2] Fight For My Way: 13.0→12.9
2.[SBS] My Sassy Girl: 7.6%|8.6%
2.[MBC] Look Out: 7.3%|8.5%

Truyền hình cáp:
1.[tvN] Bride of the Water God: 3.259→2.923

Xem thêm nhiều thông tin giải trí Hàn Quốc hấp dẫn tại http://omaitv.net/

Tổng hợp
[email protected]
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...