CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG


1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Các thông tin cần cung cấp bao gồm tên, địa chỉ email hợp lệ do bạn sở hữu để định danh tài khoản của người dùng và cung cấp các dịch vụ hướng đối tượng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin được sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của kites.vn, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của người dùng.
Kites.vn có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Kites được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:
- Kites được bạn chấp thuận
- Dịch vụ kites cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
- Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;
- Trong trường hợp người dùng sử dụng website liên kết trên website của mạng xã hội này để truy cập, đề nghị người dùng đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.
Trong quá trình sử dụng kites, người dùng đồng ý nhận tất cả thông báo từ kites liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử của người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ cho tới khi bị hủy bỏ bởi chính người dùng, ngoại trừ thông tin định danh sẽ được lưu trữ trong thời hạn 02 năm theo quy định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.
 

4. Quyền tiếp cận thông tin
Mọi thông tin cá nhân của người dùng sẽ được chúng tôi nỗ lực cao để bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Miss 8 không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Chính sách này hoặc các thỏa thuận khác giữa người dùng và Miss8.

5. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty TNHH Miss 8
Khu thương mại dịch vụ, Tầng 3, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú
E-mail: [email protected]

6. Phương thức để người dùng chỉnh sửa thông tin
Bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình, Người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa thông tin theo mong muốn. Trong trường hợp việc chỉnh sửa bị cản trở, vui lòng liên hệ với kites.vn để được hỗ trợ.

7. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp
Chính sách bảo mật này được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Miss8 và người dùng liên quan tới việc thực thi Chính sách này sẽ được giải quyết trước hết bằng hòa giải, thương lượng. Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp, nếu không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này và các điều kiện sau:
- Giải quyết theo thủ tục rút gọn nếu khả dụng tại thời điểm giải quyết tranh chấp;
- Số lượng trọng tài viên là 01 do VIAC chỉ định;
- Địa điểm trọng tài là TP. Hồ Chí Minh;
- Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt

8. Sửa đổi Chính sách
Các điều khoản quy định tại Chính sách bảo mật này được công bố trên website và có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người dùng. Miss8 sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Chính sách bảo mật này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Chính sách vẫn giữ nguyên giá trị.


Kites.vn